top of page

News & Events

Herkese Açık·63 üye

Upravno pravo - osnovi i primjena - Petar Kunic, 2010. | PDFAbstract: V diplomski nalogi je predstavljena pridobitev lastninske pravice na nepremičninah po pravilih italijanskega in slovenskega pravnega reda. Pri tem je potrebno poudariti, da italijansko pravo pozna dva različna načina vpisa in javne objave podatkov o lastninski pravici na nepremičninah in sicer sistem zemljiškega katastra (catasto tavolare) kot tudi sistem zemljiške knjige (sistema del libro fondario). Gre torej za neenoten pravni sistem, ki ga slovensko pravo ne pozna. Naše pravo glede vpisa in javne objave lastninske pravice na nepremičninah pozna le zemljiško knjigo.Različnost neenotne pravne ureditve vpisa in javne objave lastninske pravice na nepremičninah v italijanskem pravnem redu je posledica zgodovinskih razmer in različne jurisdikcije. Družbene razmere v preteklosti so oblikovale tako slovenski kot italijanski način pridobitve lastninske pravice ter posledično njeno publikacijo.Zaznati je strogo prisotnost notarjev pri sklepanju pravnih poslov v italijanskem pravnem redu in precej manjšo vlogo notarjev pri sestavi listin v slovenskem pravnem redu. Ravno tako je opaziti izjemno razliko pri pogojih za priposestvovanje lastninske pravice na nepremičninah, kjer italijanski pravni red favorizira posestnika in ne lastnika.Pri obeh pravnih redih pa je v današnjem obdobju moč opaziti tendenco, ki spodbuja takojšnjo intabulacijo lastninske pravice v javne knjige, česar v preteklosti zaradi družbenih razmer ni bilo zaznati. Zaradi ekonomskih in fiskalnih zahtev ter računalniške dobe so ljudje vendarle seznanjeni s posledicami, ki jih povzroči dejstvo, ko lastninska pravica ni intabulirana v javno knjigo.Keywords: nepremičnine, priposestvovanje, zemljiška knjiga, pridobitev lastninske pravice, pravni posli, zemljiški kataster, Italija, Slovenija.Published in DKUM: 18.11.2016; Views: 1818; Downloads: 187 Full text (850,99 KB)
upravno pravo knjiga pdf download


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furluso.com%2F2u4Wrm&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw36lQlJZW2GsrKs4H8wB0o9


Hakkında

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
  • Çanakkale Okçuluk Spor Kulübü Facebook Sayfası
  • Çanakkale Okçuluk Spor Külübü Instagram Sayfası
  • Çanakkale Okçuluk Spor Kulübü LinkedIn Sayfası
bottom of page